alert
Optimale beleving

Deze verouderde browser voldoet niet aan de kwaliteitsstandaarden. Uw gegevens kunnen daarom niet volgens de veiligheidseisen worden opgehaald. Het patiëntenportaal ervaart u het best met Mozilla Firefox, Chrome, Safari of Microsoft Edge.

{}

Gebruikersvoorwaarden mijnAnna

MijnAnna is het patiëntenportaal van Anna Ziekenhuis. Het doel van dit patiëntenportaal is dat u, als patiënt van ons ziekenhuis, altijd en overal online inzage heeft in uw eigen medische gegevens op een veilige manier. Daarnaast willen wij u het gemak bieden om zelf waar mogelijk wijzigingen door te voeren in uw dossier en online afspraken te maken. Ten slotte biedt het patiëntenportaal de mogelijkheid om op een veilige manier informatie uit te wisselen met Anna Ziekenhuis, zoals een vragenlijst waarvan de antwoorden in uw eigen medisch dossier worden opgeslagen.

Privacy en veiligheid

 • Alle informatie die Anna Ziekenhuis in uw online patiëntenportaal plaatst, is alleen bedoeld voor uw eigen gebruik.
 • U krijgt toegang tot mijnAnna door in te loggen met uw DigiD en extra sms-controle, of de DigiD-app.
 • Zorg ervoor dat de computer, tablet en/of smartphone waarop u inlogt in mijnAnna goed is beveiligd.
 • Zorg ervoor dat u alleen inlogt via een veilige internetverbinding en log niet in op mijnAnna via een openbaar wifi netwerk.
 • Zorg ervoor dat onbevoegde anderen geen toegang hebben tot uw apparaat of mee kunnen kijken op uw scherm en daarmee in uw gegevens. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uit te loggen bij het portaal of uw apparaat te vergrendelen als u ervan wegloopt.
 • Ga zorgvuldig om met uw medische gegevens. Berg afdrukken uit uw medisch dossier goed op en denk na over wat u deelt met anderen. Anna Ziekenhuis raadt het ten zeerste af om medische gegevens te delen op sociale media.
 • Bent u niet actief in mijnAnna? Log dan uit en sluit daarna de internetbrowser.
 • Alle e-consults die u heeft met uw zorgverleners worden opgeslagen in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, kunnen deze e-consults ook lezen. Zij hebben toegang tot de gegevens in uw dossier, voor zover dat nodig is om hun werkzaamheden te verrichten in het kader van uw behandeling.
 • Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden. Alleen de arts die u behandelt en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij mogen informatie over u alleen aan anderen geven, als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Medewerkers moeten zich houden aan de geldende wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Anna Ziekenhuis voldoet aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens via internet. Anna Ziekenhuis neemt veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van het online patiëntenportaal te kunnen garanderen. Al het elektronisch verkeer tussen Anna Ziekenhuis en uw computer, tablet of smartphone is gecodeerd. Dit betekent dat dit verkeer niet door anderen dan uzelf kan worden gelezen. Door de inlogcombinatie van DigiD en extra controle via sms of de DigiD-app, is de kans zeer klein dat uw mijnAnna gehackt zou kunnen worden.

Inzage in medisch dossier

Via het online patiëntenportaal mijnAnna kunt u gedeeltes van uw medisch dossier inzien. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

 • Het is mogelijk dat u informatie in uw medisch dossier niet begrijpt of dat u ongerust wordt. Tijdens uw volgende bezoek aan de arts kunt u dit met hem of haar bespreken. Of bekijk de veel gestelde vragen over het medisch dossier in mijnAnna. Hier vindt u onder andere adviezen die u mogelijk kunnen helpen.
 • Er kan tijd zitten tussen het moment dat een uitslag bekend is en het moment dat u hierover met uw arts in gesprek kunt gaan. Uw behandelaar vertelt tijdens uw volgende afspraak wat de uitslagen betekenen. U bepaalt zelf of u uitslagen van onderzoeken vooraf wilt bekijken. U bent dit niet verplicht.
 • Afwijkende uitslagen hoeven geen reden tot zorg te zijn. Er kan een verklaring voor zijn. Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen met u en geeft u uitleg. Als uw huisarts een onderzoek heeft aangevraagd, dan bespreekt uw huisarts de uitslagen met u. Heeft uw behandelend specialist in Anna Ziekenhuis een onderzoek aangevraagd? Dan bespreekt uw specialist de uitslagen met u. Hij/zij gebruikt daarvoor eventueel ook de uitslagen van andere onderzoeken.
 • Hebt u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende bezoek aan de arts? Bij de veel gestelde vragen over het medisch dossier in mijnAnna leest u wat u in zo'n geval kunt doen.
 • U bent niet verplicht om uw medisch dossier te bekijken. U heeft een recht op niet weten. Indien u gebruik wilt maken van uw recht om niet te weten, logt u niet in op het portaal mijnAnna of schakelt u in het portaal online dossierinzage uit.
 • Indien u onjuiste gegevens in mijnAnna aantreft, dan kunt u die soms zelf wijzigen (zoals onder andere uw e-mailadres of mobiel telefoonnummer). Indien zelf wijzigen niet mogelijk is, kunt u een correctie doorgeven bij uw volgende afspraak in het ziekenhuis bij de balie van de receptie bij de hoofdingang. 

Goed om te weten

 • Is er sprake van spoed? Dan is mijnAnna niet geschikt. Neem in geval van spoed direct contact op met uw huisarts, met de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.
 • Het is belangrijk om uw zorgverlener juiste en volledige informatie over uw gezondheid te geven. Zorgverleners baseren hun advies op de informatie die u hen geeft.
 • Bij het online contact tussen u en uw zorgverlener gaan wij uit van de voorwaarden die beschreven staan in de richtlijn Omgaan met medische gegevens van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
 • Hebt u een klacht of een advies? U kunt uw vragen en opmerkingen doorgeven via het klachtenformulier op onze website.

Privacy statement

In ons privacy statement kunt u nalezen hoe het Anna Ziekenhuis omgaat met het verzamelen, bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens. Hier staat ook beschreven hoe u uw rechten op de bescherming van uw gegevens kunt uitoefenen en hoe u eventuele klachten daarover kunt indienen.

Tot slot

Bij de veel gestelde vragen en in het online patiëntenportaal mijnAnna is nadere uitleg te vinden over het gebruik van mijnAnna. Tips over veilig gebruik van DigiD vindt u op de website van DigiD.

Door in te loggen op mijnAnna geeft u aan dat u kennis heeft genomen van onze gebruikersvoorwaarden en dat u deze accepteert.

Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules